Skip to main content

Ontwikkelingsvoorsprong

Wat houdt het in?

We spreken van een ontwikkelingsvoorsprong wanneer een jong kind op één of meer gebieden duidelijk voorloopt in de ontwikkeling ten opzichte van leeftijdgenoten. Dit kan zijn op motorisch gebied, sociaal, cognitief, emotioneel of bijvoorbeeld op gebied van taalontwikkeling.

Elk kind is uniek en heeft een eigen ontwikkelingstempo. Toch zijn er kinderen waarbij je al jong duidelijk kunt zien dat zij zich sneller ontwikkelen.

Ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafd?

In Nederland spreken we bij jonge kinderen van een ontwikkelingsvoorsprong, bij oudere kinderen en volwassenen van hoogbegaafdheid. Dit heeft te maken met de leeftijd waarop intelligentie onderzoek mogelijk is.

Indien uit intelligentie onderzoek blijkt dat een kind (of volwassene) een IQ van 130 of hoger heeft, wordt vaak gesproken van hoogbegaafdheid.

Hoogbegaafden hebben vaak echter niet alleen een hoog IQ maar worden gekenmerkt door de eigenschappen uit het cognitieve en het zijnsluik zoals beschreven door Tessa Kieboom – zie afbeelding.

Hoe herken je een ontwikkelingsvoorsprong?

Waaraan kun je zien dat het kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft? Er zijn een aantal kenmerken te benoemen. Het kind hoeft niet al deze kenmerken te hebben. Onderstaand overzicht is niet te gebruiken als afvinklijstje, het is slechts bedoeld om een idee (en mogelijk herkenning) te geven.

Baby’s en dreumesen

 • alerte baby
 • baby tilt al snel het hoofd op
 • baby die al vroeg oogcontact maakt
 • wakkere baby, de baby slaapt weinig
 • een dreumes die al vroeg gaat praten
 • of juist laat gaat praten, maar dan meteen langere zinnen
 • het kind heeft een sterke eigen wil
 • een kind dat prikkels lijkt te zoeken, of juist snel overprikkeld lijkt

Peuters en kleuters

 • kan vlot fietsen
 • kan snel verbanden leggen
 • is zeer opmerkzaam
 • heeft een heel goed geheugen
 • speelt graag met oudere kinderen
 • is snel uitgekeken op speelgoed
 • heeft interesse in letters en cijfers

Als je vragen hebt met betrekking tot de ontwikkeling van jouw kind, neem dan contact met ons op.

Meer weten? Neem contact op