Skip to main content

Over mij

Waarom Begaafd Inzicht?

De naam Begaafd Inzicht is niet zomaar gekozen. Hij is op meerdere manieren uit te leggen en dat is exact de bedoeling!

Ik denk dat het heel belangrijk is dat je begaafdheid of ontwikkelingsvoorsprong vroeg in zicht hebt zodat je pro actief kunt handelen voor en met je kind.

Inzicht in begaafdheid maakt dat je het ziet, herkent en dat je weet wanneer je aan de bel moet trekken. Hoe meer inzicht er in begaafdheid komt; in kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, basisscholen, voortgezet en hoger onderwijs, op werkplekken en in vrijetijdsbesteding, hoe meer een hoogbegaafde zichzelf kan en mag zijn.

Vroegsignalering

Hoe vroeger je een ontwikkelingsvoorsprong kunt signaleren, hoe meer kans je hebt om je kind passend te (laten) begeleiden. Veel initiatieven richten zich op kinderen vanaf groep 3/4, met wat geluk kom je ook aanbod tegen voor kleuters.

Echter, als je kinderen al vroeg in zicht hebt, kun je zorgen voor passend aanbod, heb je kans ontwikkelingsgelijken te zoeken en kun je werken aan de mindset. Dit is niet alleen fijn voor het kind, maar bijvoorbeeld ook voor de kleuterleerkracht waar je kind start. Het is voor hen heel waardevol als je dit soort informatie mee kunt nemen vanaf de start. Als ouder kan het helpen bij je schoolkeuze als je inzicht hebt in wat je kind nodig heeft.

Proactief

Het liefst handel je voor dat iets een probleem wordt, oftewel proactief. Waar je in veel situaties met reactief handelen zaken recht kan zetten of op kan lossen, is het bij kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong heel belangrijk om een proactieve aanpak te hebben.

Als kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong niet gekend worden in hun zijn, niet gezien worden zoals ze zijn, zal hun grote aanpassingsvermogen ervoor zorgen dat ze opgaan in de groep. Dit kost ze heel veel energie en is niet lang vol te houden. Op lange termijn ontstaat hierdoor voor het kind een onhoudbare situatie dat zich zal uiten in opvallend gedrag op school, thuis of beide.

Even voorstellen

Ik ben Chrisje en ik ben het gezicht achter Begaafd Inzicht. Samen met mijn man, 2 zonen (2017 & 2019) en onze hond wonen we in het buitengebied van Weert, Limburg.

Alhoewel wij bij onze oudste zoon al redelijk vroeg in beeld hadden dat hij zich vlot ontwikkelde, duurde het best een tijd voordat wij doorhadden hoe vlot dat was. Je referentiekader is vaak niet groter dan je eigen gezin. Het tempo waarop je eerste kind zich ontwikkelt kan je wellicht bij momenten verbazen, maar als ook je 2e kind zich zo ontwikkelt, en er zijn geen zichtbare problemen, dan is dat jouw normale wereld. En zo was het bij ons ook.

Toen onze oudste zoon tegen dingen aan begon te lopen op school, ben ik me gaan verdiepen in ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid. Wat is het? Hoe kun je het herkennen? Hoe kunnen we hem ondersteunen, zowel op school als daarbuiten? Wat kan helpend zijn en waar vind ik dat in de buurt?

Hoe meer ik me verdiepte, hoe meer ik voelde hoe graag ik deze kennis wilde delen en me in wilde zetten voor deze doelgroep. Ik heb mijn gevoel gevolgd, ben me gaan scholen en ben met Begaafd Inzicht gestart.

ukIQ specialist

Begaafd Inzicht is ook ukIQ specialist en zodoende te vinden onder ukIQ Weert. We zijn onderdeel van het landelijke ukIQ netwerk.

ukIQ is de landelijke organisatie voor specialistische groepen voor peuters en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong (2,5 tot 6 jaar). De ukIQ en ukIQ XL groepen worden op verschillende plekken door het hele land aangeboden door ukIQ specialisten.

Ontwikkelen doe je samen, nooit alleen. Daarom hebben kinderen maatjes nodig waar ze ècht mee kunnen spelen en communiceren. Voor een kind met
een voorsprong is het vaak lastiger om zich met leeftijdsgenoten te spiegelen.

Meer weten? Neem contact op